Зали за лечебна физкултура

Графикс Дизайн предлага цялостно проектиране, изграждане  и оборудване на помещения за лечебна физкултура.

С цел разширяване на своята дейност много лечебни заведения и SPA центрове разширяват услугите си с проектиране и изграждане на зали за лечебна физкултура и рехабилитация, с което увеличават броя на услугите, които предлагат.