Вентилация

Графикс Варна и Бургас, предлага цялостни и комплексни вентилационни решения за жилищни и промишлени помещения.

Въздухът който дишаме оказва огромно влиание върху нашето здраве, самочувствие и работоспособност. За изграждане на добре функциониращи вентилационни системи са необходими балансирани и ефективни съоръжения, в съчетание с професионална преценка и монтаж.

Особенно важно е наличието на действаща вентилация на бани, с оглед на множеството източници на влага.

За вентилация на общественни и битови сгради се използват вентилационни камери, които се произвеждат в различни вариации.

Ключов елемент за енергоспестяване при вентилационни камери, както и при вентилационните инсталации като цяло е използването на рекуператор. Рекуператора намаля разходите за загряване или охлаждане на пресен въздух почти два пъти, като използва енергията на замърсеният изходящ затоплен или охладен въздух. Постигнатият ефект е вкарване на пресен въздух в помещението без да се променя стайната температура.