ОВК

Графикс предлага цялостно проектиране и изграждане на инсталации за отопление, вентилация и климатизация във Варна и Бургас. Индивидуално ОВК проектиране и изграждане за фамилни къщи, офиси, промишлени и офис сгради, хотели, и др. Като приоритет е адекватно и професионално консултиране на клиента, и индивидуален подход към конкретната ситуация.

Екипа от специалисти притежава дългогодишен опит, натрупан от множеството разработени проекти по част ОВК, и иновативно мислене, породено от възможноста за работа с най-съвременни технологии, осигуряващи висока ефективност и икономичност.

Първата и най-важна задача за нашите инженери е да се уточнят потребностите и изискванията на клиента, след което се пристъпва до правилно индивидуално предложение. За целта се прави оглед на обекта, анализира се съществуващата ситуация и се изготвя проект ОВК, съобразен с нуждите на клиента.

Изготвя се и оферта, една или няколко въз основа на направени изчисления за сезонния разход на енергия. Така се съпоставят различни варианти за поддържане на правилният микроклимат в помещенията и се избира най-добрата система за комфорт, икономия на енергия и инвестиция.