цели

Основната цел на Графикс е да предлага цялостно проектиране и изграждане на интериори, обхващайки всички работни процеси. Целта е да се обърне внимание към детайлите при самото проектиране и свързаността им с всички работни процеси. Да се фиксират навременно  всички неясноти и специфични моменти още в етапа на  проектиране и да се предложат варианти за съвместното им решение с възложителя.

Графикс дизайн се стреми да предлага широк кръг от специфични дейности като по този начин затваря цялостния цикъл по дизайн, проектиране и изграждане. Това гарантира пълна съвместимост на всички видове дейности и липсата на каквито и да е несъответствия при поетапното им изпълнение.

Максимално оптимизиране на изпълнението относно материали и цени. Основната си дейност GraFiks развива във град Варна и Бургас.