Етапи на работа

Етапите на работа в GraFiks се адаптират към специфичните особености на обекта и съответния клиент, но в общи линии са следните:

-Работна среща за оглед на обекта или проекта.

-Уточняване на срокове.

-Договаряне на цена и начин на плащане.

-Сключване на договор.

-Изработване на идеен проект

-Одобряване на идеен проект

-Изработване на СМР – видовете строително монтажни работи.

-Изработване на линеен график за изпълнение.

-Проектиране

-Изпълнение

-Издаване.