ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Графикс предлага проектиране и изграждане на помещения за хора с увреждания  съгласно утвърдените норми.Изработка на технологии за специфични помещения, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

При проектиране и изграждане на помещения за хора с увреждания  е необходим индивидуален подход. Масова практика е да се слагат помощни средства за инвалиди наизуст, без да се  има в предвид ергономичните нужди на хората с различни увреждания . За да бъде едно такова помещение използваемо, е необходимо да се обмисли детайлно -  винаги  от гледна точка на конкретната архитектура на помещението .Точна формула няма. Има изисквания, които всеки тълкува  както  му хрумне. Друга масова грешка и пропуск е да се предвидят и обособят помещения за хора със специфични нужди само на определено място,  а  до определеното място не е възможно да се стигне.

Необходим е цялостен  логистичен анализ на  средата през призмата на  специфичния достъп. Студио за архитектура и дизайн Графикс предлага цялостно проектиране и изграждане на помещения за хора с увреждания.

WC за инвалиди Варна Бургас,проектиране на достъпна среда Варна Бургас.Помощни средства и мебели за инвалиди Варна и Бургас, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.